บริจาค TAA Alcohol Spray แก่ รพ. ราชวิถี
Date : April 13, 2020
Venue : รพ. ราชวิถี

บริจาค TAA Alcohol Spray แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
Date : April 14, 2020
Venue : มูลนิธิชัยพัฒนา

บริจาค TAA Alcohol Spray แก่กรมสรรพสามิต
Date : April 14, 2020
Venue : กรมสรรพสามิต

บริจาค TAA Alcohol Spray แก่กระทรวงอุตสาหกรรม
Date : April 13, 2020
Venue : กระทรวงอุตสาหกรรม

บริจาค TAA Alcohol Spray แก่กระทรวงแรงงาน
Date : April 13, 2020
Venue : กระทรวงแรงงาน

Kigali Amendment
Date : January 29, 2020
Venue : Golden Tulip Sovereign Hotel

Aptar Grand Opening Factory 2
Date : January 23, 2020
Venue : Tatung

เยี่ยมชมโรงงาน บ. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ และ บ. รีไซเคิลเอ็นจิเนี่ยริ่ง
Date : August 22, 2019
Venue : Thai Container Group and Recycle Engineering

ประชุมเรื่องพลาสติกแอโรซอล #2
Date : August 14, 2019
Venue : Cyberpax

ประชุมเรื่องพลาสติกแอโรซอล #1
Date : May 09, 2019
Venue : Cyberpax

The General Meeting 2019
Date : April 03, 2019
Venue : BITEC

India Aerosols Expo 2019
Date : February 28, 2019
Venue : Mumbai India

PVT Open house
Date : October 30, 2018
Venue : Precision Valve Thailand at Rayong

PVT Technical Road Show Information Pack
Date : October 29, 2018
Venue : Pullman Grande Sukumvit

อบรมกล่องกระดาษลูกฟูก โดย บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ชลบุรี
Date : October 24, 2018
Venue : Cyberpax

ประชุมคณะทำงานเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการโฆษณาสินค้าวัตถุอันตราย
Date : April 20, 2018
Venue : Cyberpax

The General Meeting 2018
Date : April 03, 2018
Venue : BITEC

หารือเรื่องแนวทางการโฆษณาสินค้าวัตถุอันตรายกับ อย.
Date : March 27, 2018
Venue : กระทรวงสาธารณสุข

AAF Golf Tournament
Date : February 14, 2018
Venue : Amata Spring

AAF guests visited Alucon plant
Date : February 13, 2018
Venue : Alucon Sriracha plant

<<  1  |  2  |  3  |  4  | >>
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links